Оголошення про проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

Аукціон з продажу необробленої деревини

Аукціон з продажу необробленої деревини із залученням агента (Львівська область)


Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини!

ТОВ «Українська універсальна біржа» із залученням агента ТОВ «ТД «Галконтракт» код ЄДРПОУ 44207187

«28» лютого 2022 року

Проводить Аукціон з використанням електронної торгової системи auc.ukrforest.com з продажу необробленої деревини заготівлі

I кварталу 2022 року лісовими господарствами Львівської області.


Час аукціонної сесії №10311 з 09:00 до 09:30


ЗАВАНТАЖИТИ ЛОТИ

Крок аукціону становить 1% (один відсоток).


Для участі в торговій сесії учасникам необхідно акредитуватися за посиланням https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/neobroblena-derevyna/akredytatsiya-on-line/   в розділі «Необроблена деревина» та подати на e-mail: info@tsbgalcontract.org.ua наступні скановані копії документів:  

(шаблони за посиланням https://acc.uub.com.ua/documents/wood-trading/)
·       заявку про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності)
·       заява про приєднання до Регламенту;
·       заява про приєднання до Договору;
·       довідку про переробку за попередній квартал (з підписом та печаткою (за наявності) надається один раз на квартал);
·       платіжні доручення про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних.
Оригінали документів необхідно доставити наручно за адресою м. Львів, Стрийський Парк,14 офіс 7 або відправити на відділення Нової пошти №64, м. Львів, контактний телефон +380673208517

Учасники торгової сесії:

·       вносять гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості лотів на р/р № UA183006140000026008500397202 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.
·       сплачують внесок за обробку даних у розмірі 800,00 грн. без ПДВ  на п/р  UA053003460000026007099508301, у АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО300346, код ЄДРПОУ 44207187, отримувач – ТОВ "ТД "Галконтракт".

УВАГА! Гарантійний внесок та внесок за обробку даних на участь в торговій сесії сплачуються учасниками аукціону до подання на реєстрацію заяви на участь в аукціоні, а саме – до 12 год. 00 хв. 25.02.2022 р.


Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УУБ» – https://www.uub.com.ua/ , на сайті агента – tsbgalcontract.org.ua та в електронно-торговій системі.

Прийом заявок закінчується 25.02.2022 р. о 12.00 год.


Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами викладеними у Регламенту.
Додаткову інформацію щодо умов участі в торговій сесії можна отримати за телефонами:


ТОВ «УУБ»: (044) 3-830-830,
електронна адреса: lis@uub.com.ua
Агент – ТОВ "ТД "Галконтракт": (067) 320-85-17
електронна адреса: info@tsbgalcontract.org.ua

Розпорядок роботи Біржі: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18:00.

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!

УВАГА!!!

З метою запобігання виникнення можливих ознак порушень законодавства про за-хист економічної конкуренції. Біржа має право не допустити до участі в аукціоні пов’язаних осіб та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю інших організацій, що беруть участь в аукціоні. В разі виявлення такого факту такий учасник/учасники позбавляється/позбавляються права приймати участь в аукціоні. Відповідно до аб-зацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юри-дичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема за-вдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голо-сування та рішення органів управління суб’єкта господарювання; укладенню дого-ворів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спос-тережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта гос-подарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Інструкція користувача


Шаблони документів:

Довідка про переробку 
Заява про приєднання до Регламенту
Заява про приєднання до публічного Договору
Шаблон угоди Дрогобицьке ЛГ, Стрийське ЛГ
Шаблон угоди інші лісові господарства