Оголошення про проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

Аукціон з продажу необробленої деревини що зберігається на складах продавців, з обов’язковим оглядом

Аукціон з продажу необробленої деревини із залученням агента (Львівська область)


Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини!

ТОВ «Українська енергетична біржа» із залученням агента ТОВ «ТД «Галконтракт» код ЄДРПОУ 44207187

«23» листопада 2021 року

Проводить аукціон з використанням електронної торгової системи auc.ukrforest.com з продажу необробленої деревини, що зберігається на складах продавців, з обов’язковим оглядом, лісовими господарствами Львівської області.


Покупцями на аукціонах з продажу необробленої деревини, що зберігається на складах продавців, з обов’язковим оглядом, можуть бути лише ті покупці, які оглянули необроблену деревину на складах продавців, що пропонується до продажу, та виявили готовність придбати її шляхом заповнення продавцем реєстраційної картки, що є додатком до Регламенту.Час аукціонної сесії 8955 з 09:00 до 09:30  лоти  1  - 54

Час аукціонної сесії 8956 з 09:30 до 10:00 лоти 55 -120


ЗАВАНТАЖИТИ ЛОТИ


Місцезнаходження лотів


Крок аукціону становить 1% (один відсоток).


Для участі в торговій сесії учасникам необхідно акредитуватися за посиланням https://accredit.ueex.com.ua/form/wood-trading/ в розділі «Необроблена деревина» та подати на e-mail: info@tsbgalcontract.org.ua наступні скановані копії документів:

  • заявку про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності)
  • довідку про переробку за попередній квартал (з підписом та печаткою (за наявності) надається один раз на квартал);
  • платіжні доручення про сплату внеску за обробку даних.

Оригінали документів необхідно доставити наручно за адресою м. Львів, Стрийський Парк,14 офіс 7 або відправити на відділення Нової пошти №64, м. Львів, контактний телефон +380673208517

Учасники торгової сесії:

  • сплачують внесок за обробку даних у розмірі 800,00 грн. без ПДВ на п/р  UA193257960000026006300372937, у Ф ЛОП АТ «ОЩАДБАНК», МФО325796, код ЄДРПОУ 44207187, отримувач – ТОВ "ТД "Галконтракт".

УВАГА! Внесок за обробку даних на участь в торговій сесії сплачуються учасниками аукціону до подання на реєстрацію заяви на участь в аукціоні, а саме – до 12 год. 00 хв. 22.11.2021 р.

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» – ueex.com.ua, на сайті агента – tsbgalcontract.org.ua  та в електронно-торговій системі.
Прийом заявок закінчується 22.11.2021 р. о 12.00 год.
Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами викладеними у Регламенті.
Додаткову інформацію щодо умов участі в торговій сесії можна отримати за телефонами:

відділ акредитації: (044) 35-77-537,
відділ торгів: (044) 36-30-331,
електронна адреса: Docs@ueex.com.ua
агент: (067) 320-85-17
електронна адреса: info@tsbgalcontract.org.ua 

Розпорядок роботи Біржі: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18:00.

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!

УВАГА!!!

З метою запобігання виникнення можливих ознак порушень законодавства про за-хист економічної конкуренції. Біржа має право не допустити до участі в аукціоні пов’язаних осіб та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю інших організацій, що беруть участь в аукціоні. В разі виявлення такого факту такий учасник/учасники позбавляється/позбавляються права приймати участь в аукціоні. Відповідно до аб-зацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юри-дичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема за-вдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голо-сування та рішення органів управління суб’єкта господарювання; укладенню дого-ворів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спос-тережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта гос-подарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Інструкція користувача


Шаблони документів:

Заява про участь в аукціоні (форма для фізичних осіб) 
Заява на повернення коштів (форма для фізичних осіб) 
Заява про участь в аукціоні (форма для юридичних осіб) 
Заява на повернення коштів (форма для юридичних осіб) 
Довідка про переробку 
Заява про приєднання до Регламенту
Заява про приєднання до публічного Договору
Шаблон угоди Дрогобицьке ЛГ, Стрийське ЛГ
Шаблон угоди інші лісові господарства